Privacy Statement

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Tioga B.V. kan Tioga B.V. persoonsgegevens over u verwerken, die noodzakelijk zijn voor een optimale advisering aan u. Door gebruikmaking van onze diensten geeft u toestemming aan ons deze persoonsgegevens te verwerken. Het betreft de volgende gegevens: uw voor- en achternaam; uw adresgegevens; uw telefoonnummer; uw functie; uw e-mailadres; uw IP-adres en alle persoonsgegevens, persoonlijk, fiscaal, juridisch en/of financieel die Tioga B.V. met uw toestemming nodig heeft om aan haar adviesopdracht invulling te kunnen geven.

Tioga B.V. gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tioga B.V. verwerkt uw persoonsgegevens tevens om telefonisch met u contact op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Dit kan geschieden door middel van telefoon, e-mail en/of per post.

Tioga B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn eisen.

Tioga B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tioga.nl. Tioga B.V. zal dan zo snel als mogelijk reageren.

Tioga B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tioga B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@tioga.nl.

Contact

Jericholaan 46a
3061 HH Rotterdam
www.tioga.nl

Top